معنی و ترجمه کلمه red herring به فارسی red herring یعنی چه

red herring


(ج.ش ).شاه ماهى سرخ ،موضوع مطرح شده براى فرار از طرح موضوع مورد بحث ،(ز.ع ).پى نخود سياه فرستادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها