معنی و ترجمه کلمه reduction gear به فارسی reduction gear یعنی چه

reduction gear


جعبه دنده تبديل سرعت
علوم هوايى : چرخ دنده کاهنده
علوم نظامى : جعبه دنده کاهنده سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها