معنی و ترجمه کلمه reelect به فارسی reelect یعنی چه

reelect


تجديد انتخاب کردن ،دوباره گزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها