معنی و ترجمه کلمه referral به فارسی referral یعنی چه

referral


ارجاع ،مراجعه ،رجوع ،اشاره
روانشناسى : ارجاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها