معنی و ترجمه کلمه reflux به فارسی reflux یعنی چه

reflux


بازروانى ،پس ريز،جريان برگشت ،برگشت ،جزر،سير قهقرايى ،فروکشى
علوم مهندسى : مايع برگردان
شيمى : باز روان کردن
ورزش : رفلکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها