معنی و ترجمه کلمه reimbursement به فارسی reimbursement یعنی چه

reimbursement


بازپرداخت وجه ،باز پرداخت
بازرگانى : پوشش ،استرداد،پرداخت جبرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها