معنی و ترجمه کلمه reincarnation به فارسی reincarnation یعنی چه

reincarnation


تجديد تجسم ،تناسخ در جسم تازه ،حلول
روانشناسى : تناسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها