معنی و ترجمه کلمه reintegration به فارسی reintegration یعنی چه

reintegration


استقرار مجدد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها