معنی و ترجمه کلمه reiterative به فارسی reiterative یعنی چه

reiterative


تکرارى ،(د ).کلمه دال برتکرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها