معنی و ترجمه کلمه relative aperture به فارسی relative aperture یعنی چه

relative aperture


نسبت فاصله کانونى
علوم نظامى : ضريب کانونى عدسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها