معنی و ترجمه کلمه relative dispersion به فارسی relative dispersion یعنی چه

relative dispersion


بازرگانى : پراکندگى نسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها