معنی و ترجمه کلمه release point به فارسی release point یعنی چه

release point


نقطه رهايى
علوم نظامى : نقطه رهايى ستون راهپيمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها