معنی و ترجمه کلمه relevancy به فارسی relevancy یعنی چه

relevancy


)relevance(رابطه ،ربط،ارتباط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها