معنی و ترجمه کلمه remelt به فارسی remelt یعنی چه

remelt


علوم مهندسى : ذوب کردن مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها