معنی و ترجمه کلمه remember به فارسی remember یعنی چه

remember


بخاطراوردن ،ياد اوردن ،بخاطر داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها