معنی و ترجمه کلمه saving(s) method به فارسی saving(s) method یعنی چه

saving(s) method


روانشناسى : روش صرفه جويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها