معنی و ترجمه کلمه partition به فارسی partition یعنی چه

partition


ناحيه ،قسمت ،جدار،ديوار تيغه ،تيغه ،ديواره ،وسيله يا اسباب تفکيک ،حد فاصل ،اپارتمان ،تقسيم به بخش هاى جزء کردن ،تفکيک کردن ،جدا کردن ،جزء بندى کردن ،افراز
کامپيوتر : قسمت کردن
عمران : حايل
معمارى : جداگر تيغه اى
قا نون ـ فقه : تقسيم افراز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها