معنی و ترجمه کلمه remonstrate به فارسی remonstrate یعنی چه

remonstrate


تعرض کردن ،با تعرض و نکوهش گفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها