معنی و ترجمه کلمه remote batch processing به فارسی remote batch processing یعنی چه

remote batch processing


پردازش دسته اى از راه دور
کامپيوتر : دسته پردازى از راه دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها