معنی و ترجمه کلمه removability به فارسی removability یعنی چه

removability


عزل پذيرى ،ناپايدارى ،امادگى براى برداشته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها