معنی و ترجمه کلمه repellent به فارسی repellent یعنی چه

repellent


زننده ،مانع ،دافع ،راننده ،بيزار کننده
روانشناسى : دافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها