معنی و ترجمه کلمه reproducible به فارسی reproducible یعنی چه

reproducible


قابل تکثير،قابل توليد مجدد،تجديد پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها