معنی و ترجمه کلمه reproductivity به فارسی reproductivity یعنی چه

reproductivity


استعداد توليد،استعداد هم اورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها