معنی و ترجمه کلمه reprographics به فارسی reprographics یعنی چه

reprographics


تکنولوژى اى که شامل وارد زير است فرايندهاى توليد مجدد و نسخه بردارى از مستندات ،موضوعات کتبى ،تصاوير
کامپيوتر : ترسيم ها و فيلم ها و روش هاى توليد انبوه مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها