معنی و ترجمه کلمه repullulate به فارسی repullulate یعنی چه

repullulate


دوباره درامدن ،دوباره جوانه زدن ،برگشتن ،عود کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها