معنی و ترجمه کلمه reputation به فارسی reputation یعنی چه

reputation


شهرت ،اعتبار،ابرو،خوشنامى ،اشتهار،اوازه
قانون ـ فقه : عرض
روانشناسى : شهرت
بازرگانى : معروفيت ،شهرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها