معنی و ترجمه کلمه restriction of imports به فارسی restriction of imports یعنی چه

restriction of imports


بازرگانى : محدوديت واردات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها