معنی و ترجمه کلمه restrictive trade practices به فارسی restrictive trade practices یعنی چه

restrictive trade practices


بازرگانى : روشهاى محدود کردن تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها