معنی و ترجمه کلمه resultant به فارسی resultant یعنی چه

resultant


جمع بردارى ،منتجه ،بردار،برايند،حاصل ،منتج شونده
علوم مهندسى : ناشى
عمران : منتجه
معمارى : منتجه
شيمى : برايند
روانشناسى : برايند
علوم هوايى : منتجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها