معنی و ترجمه کلمه retail به فارسی retail یعنی چه

retail


جزئى ،جز،خرده فروشى کردن
بازرگانى : خرده فروشى ،بصورت جزئى فروختن ،جزئى فروشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها