معنی و ترجمه کلمه retire به فارسی retire یعنی چه

retire


کناررفتن از مسابقه ،عقب رفتن ،کناره گيرى کردن ،استراحتگاه ،استراحت کردن ،بازنشسته کردن يا شدن ،پس رفتن
ورزش : کنار رفتن از دور مسابقه کشتى
علوم نظامى : عقب نشينى کردن به دلخواه بازنشسته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها