معنی و ترجمه کلمه retort به فارسی retort یعنی چه

retort


قرع ،انبيق ،برگرداندن ،پس دادن ،جواب متقابل دادن ،جواب متقابل ،تلافى
علوم مهندسى : قرع و انبيق
معمارى : دستگاه تقطير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها