معنی و ترجمه کلمه return account به فارسی return account یعنی چه

return account


حساب بازگشت
قانون ـ فقه : صورتحسابى که به برات رجوعى ضميمه مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها