معنی و ترجمه کلمه reversible به فارسی reversible یعنی چه

reversible


معکوس ،برگشت پذير،برگرداندنى ،لغو کردنى ،قابل نقض ،پشت و رو کردنى ،(درمورد لباس )دو رو
علوم مهندسى : قابل پشت و رو کردن
معمارى : واگشت پذير
شيمى : برگشت پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها