معنی و ترجمه کلمه revoker به فارسی revoker یعنی چه

revoker


فسخ کننده ،باطل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها