معنی و ترجمه کلمه rheumy به فارسی rheumy یعنی چه

rheumy


زکامى ،نزله اى ،داراى ريزش يازکام ،مرطوب وخنک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها