معنی و ترجمه کلمه rheumy به فارسی rheumy یعنی چه

rheumy


زکامى ،نزله اى ،داراى ريزش يازکام ،مرطوب وخنک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها