معنی و ترجمه کلمه rhubard به فارسی rhubard یعنی چه

rhubard


ريوند،راوند،برگدم يا ساقه برگ ريواس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها