معنی و ترجمه کلمه rib به فارسی rib یعنی چه

rib


راه راه کردن ،ميله دار کردن ،خط،راه ،تويزه ،گچى لنگه ،تکه گوشت دنده دار،دنده دار کردن ،گوشت دنده ،هر چيز شبيه دنده ،پشت بند زدن ،مرز گذاشتن ،نهر کندن ،شيار دار کردن
علوم مهندسى : ميله
عمران : پشت بند
معمارى : باريکه
علوم هوايى : تيغه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها