معنی و ترجمه کلمه ricketiness به فارسی ricketiness یعنی چه

ricketiness


دچارى به نرمى استخوان ،لغزندگى ،سستى ،شکنندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها