معنی و ترجمه کلمه right back به فارسی right back یعنی چه

right back


ورزش : بک راست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها