معنی و ترجمه کلمه right handed rotation به فارسی right handed rotation یعنی چه

right handed rotation


الکترونيک : گردش به راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها