معنی و ترجمه کلمه rigid به فارسی rigid یعنی چه

rigid


سخت پا،سخت ،سفت و محکم ،نرم نشو،جدى ،جامد،صلب
علوم مهندسى : سفت
معمارى : صلب
بازرگانى : انعطاف ناپذير
علوم هوايى : استوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها