معنی و ترجمه کلمه rim-drive به فارسی rim-drive یعنی چه

rim-drive


الکترونيک : لبه گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها