معنی و ترجمه کلمه roam به فارسی roam یعنی چه

roam


پرسه زدن ،تکاپو،گشتن ،سير کردن ،گرديدن ،سرگردانى
علوم مهندسى : گردش کردن
کامپيوتر : سير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها