معنی و ترجمه کلمه rogues gallery به فارسی rogues gallery یعنی چه

rogues gallery


گالرى تصاوير جنايتکاران و مجرمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها