معنی و ترجمه کلمه romantic به فارسی romantic یعنی چه

romantic


تصورى ،خيالى ،واهى ،غير ممکن ،غريب
ورزش : رومانتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها