معنی و ترجمه کلمه rosemary به فارسی rosemary یعنی چه

rosemary


(گ.ش ).اکليل کوهى ،رزمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها