معنی و ترجمه کلمه rough country به فارسی rough country یعنی چه

rough country


تپه ماهور
معمارى : سرزمين ناهموار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها