معنی و ترجمه کلمه round timber به فارسی round timber یعنی چه

round timber


چوب گرد
معمارى : گرده بينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها