معنی و ترجمه کلمه routine به فارسی routine یعنی چه

routine


جريان عادى و دايمى ،طريقه عادى ،امور غير مهم ،روتين ،خط مشى جارى ،روال ،امر عادى ،روزمره ،کار عادى ،جريان عادى ،عادت جارى
کامپيوتر : امر عادى
قانون ـ فقه : عادى
بازرگانى : معمولى
ورزش : يک سرى حرکت ژيمناستيک
علوم نظامى : روش جارى
علوم دريايى : عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها